eZPublish  4.4
ezpgsqlschema.php File Reference

Classes

class  eZPgsqlSchema
 Handles schemas for PostgreSQL. More...